Умови участі

Мова конференції: українська, російська, англійська.

Приймаються до друку тези доповіді обсягом 1-2 сторінки, набрані у редакторі Word for Windows у вигляді комп`ютерного файлу. Шрифт Times New Roman, розмір 14. Міжрядковий інтервал – 1,5.

Шаблон тез:

ЗАГОЛОВОК
Іванов І.І., e-mail, ВНЗ

{тези}
Бібліографічні посилання (розмір шрифта 12)

Параметри сторінки: верхнє, нижнє, праве – 2 см, ліве – 2,5 см. Назва файлу повинна відповідати прізвищу першого співавтора.

Автори повинні під час реєстрації на сайті конференції прикріпити електронний варіант тез. Скановану квитанцію про оплату надіслати електронною поштою за адресою mpzis@i.ua.

Інформація про конференцію